MAGYAR CSERKÉSZET

A Cserkészet alapelvei

A cserkészet nevelési intézmény. A cserkészet célja egészséges testi, szellemi és jellembeli életfelfogás kialakítása keresztény-erkölcsi alapon. Célja a magyar öntudat fejlesztése: ISTEN, HAZA, EMBERTÁRS és MAGYARSÁG SZOLGÁLATÁRA neveli cserkészeit.

A cserkészmunka lényege a “Cserkésztörvények” amelyek biztatják cserkészeinket a helyes magatartásra és a vezetők ezek szellemében vezetik a reábízott cserkészeket, mivel “A vezetés elsősorban példa” (Teleki Pál). https://kmcssz.org/site/mi-a-cserkeszet/

39-es Magyarok Nagyasszonya L.Cs.Cs.

18-as Bartók Béla Cserkész csapat

Az argentínai magyar cserkészet története

Buenos Aires-i Magyar Cserkészbálok

Külföldi Magyar Cserkészszövetség

Magyar Diaszpóra Iskolatábor

A Cserkésztörvények

1. A cserkész egyeneslelkű és feltétlenül igazat mond.
2. A cserkész híven teljesíti kötelességeit, amelyekkel Istennek, Hazájának, embertársainak, és magyarságának tartozik.
3. A cserkész, ahol tud, segít.
4. A cserkész minden cserkészt testvérének tekint.
5. A cserkész másokkal szemben gyöngéd, magával szemben szigorú.
6. A cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz és kíméli a növényeket.
7. A cserkész feljebbvalóinak jólélekkel és készségesen engedelmeskedik.
8. A cserkész vidám és meggondolt.
9. A cserkész takarékos.
10. A cserkész testben és lélekben tiszta.

A Cserkész Próbarendszer

Ennek alapjai a Biblia, magyar kultúra, a cserkésztörvények és az általános gyakorlati cserkészanyag. Cserkészetünk az egész emberre tart igényt, így az általános emberi fejlődést követi: tanul, helyt áll, szolgál.

Tárgykörei: jellemnevelés, cserkésztudás, embertársak szolgálata, magyarságismeret és testi teljesítmény. A cserkészeket “játszva tanítjuk”, így nem feltűnő részükre a nevelés. Kézzelfogható tulajdonságokat próbálunk elsajátítani cserkészeinkkel, például az őszinteséget, pontosságot, udvariasságot, segítőkészséget, megbízhatóságot, állóképességet, megbocsátást és becsületességet. A kinti természetben való foglalkozásokon keresztül érjük el a legeredményesebb nevelési hatást.

Az őrs egy 4-6 cserkészből álló kis csoport, egy képzett tizen éves cserkész vezetésével. Az őrsi egységben cserkészeink megtanulják, hogyan kell egy társadalmi egységben működni, a felelősség fogalmát, az alkalmazkodást, az egymás segítséget, és a közös cél elérésében való egyéni lemondást.