az argentínai CSerkészet története

II. kerület Dél-Amerika Argentinába kivándorolt férficserkészeing új feladatokról tárgyaló, megindító tanácskozáson, 1948.

Elől: Csík Béla, Demes Béla, Oláh György, Nt. Demes Péter, Kerecsendi Kis Márton, Girsik Géza, Szabó Csaba. Hátul: Desbordes Viktor, Fojta Tibor, Kövecs István. Kupinszky János, Bíró Imre, Felszeghy István, Szabó Gyula, Botond László, Vácz Elemér, Paál László, Szabó Zsombor, Rimanóczy Ádám, Szecsődy László, Horváth János.

Ülve: Nt. Demes Péter, Ft. Lutter Ferenc, P. Dömötör Ede Középső sor: Horváth János, Demes Béla, Vácz Elemér, Gorondi Imre, Szabó Gyula, Desbordes Vikor, Haynal Miklós, Oláh György Hátul: Kaszay Zoltán, Faévy György, Csík Béla.
Hungarian Archives

Bodnár Gábor, Chászár Ede: VK tábor Platanoson -Benedek László napostiszt, Vámos Edit, Kokron Margit, Dömötör Éva, M. Komássy Rafaela, M. Bodolai Margit, Bodnár Gábor, Tóth Veremund, Chászár Ede, P. Domonkos László (1962 Plátanos)

1948 márciusában az Argentínába érkező magyar cserkészek (főképp a volt olaszországi 23.sz. csapat ide kivándorolt tagjai) eleinte minden szervezeti keret nélkül, a 3. cserkésztörvényt tartva szem előtt: a cserkész ahol tud segít, ahol csak tudtak segítségére siettek újonnan bevándorolt honfitársaiknak. Amint a magyarok száma Argentínában egyre növekedett és megindult a társadalmi, egyházi és kulturális szervezkedés, az egyre nagyobb számban érkező volt cserkészek is tájékozódni kezdtek a cserkészmunka itteni lehetőségei iránt. A szervezés elindítója dr. Vácz Elemér felvéve a kapcsolatot a németországi Magyar Cserkészszövetséggel, a Szövetség megbízásából, mint argentínai országos megbízott, megalapította a gr. Teleki Pál Férfimunkaközösséget, amely 1949-től rendszeresen műkődött, összejöveteleket tartott és főgondjának tekintette a fiúcserkészet mielőbbi megindítását. Ez utóbbi egyelőre csak magyar vonalon folyt. Az argentínai magyar cserkészet hőskorában (1948/49-ben) jelentősen segítettek a szervezésben: Csík Béla, Fáy István, Felszeghy István, Falvy György, Horváth János, dr. Szabó Gyula és Zudor Lóránd.

Argentínai cserkészcsapatok alakulása

  • 12.sz. Kinizsi Pál cserkészcsapat, az első igazolt cserkészcsapat Argentínában. Nt. Leskó Béla evangélikus lelkész 1953. március 12-én Bodnár Gábornak írt levelében lelkesen számol be az első argentínai magyar cserkésztáborról: “Most tele vagyunk a tábor élményeivel. Táborunknak igen nagy a visszhangja az egész kolóniában s hiszem, hogy jövőre már sátor és egyébb ügyben sokkal több segítségre számíthatunk. Ezért az ügyért Kótai Zoltán páterral közösen dolgozunk." Bodnár Gábor írt válaszában: “Mérhetetlen örömmel vettem, hogy az argentínai magyar cserkészet végre a megvalósulás stádiumába jut." Végül is a Magyar Cserkészszövetség Bizottsága 1954. augusztus 19-én meghozta a határozatot: "A Buenos Aires-i Centro Húngaro Szervező Testület fiúcsapatát Leskó Béla cst parancsnokságával 12. Kinizsi Pál néven, a Szövetség igazolt csapatai közé felvette."

  • 39. sz. Magyarok Nagyasszonya leánycserkészcsapat, a legrégibb továbbra is működő cserkészcsapat Argentínában. Máter Bodolai Margit kezdeményezésére, 1955-ben alakult Platanoson az Angol Kisasszonyok Intézetében. Az első tábor amelyen 35 leánycserkész vett részt, Piriápolisban, Uruguayban volt. Eleinte Platanoson jöttek össze a, majd egy szobát kaptak a belvárosban működő Magyar Házban, majd a 60-as évek elején, amikor Buenos Aires felszámolta a villamosait, a 39-es csapat három villamost szerzett, melyeket Belgranoban, Sorg Antal magyar gyártuladonos gyártelepén állítottak fel. Itt volt a csapatotthon több éven keresztül.

  • 1961-ben három leánycserkészcsapat alakult: a 48. sz. Margit királyleány lcscs, a 45.sz. Árpádházi Boldog Ágnes lcscs és a 49. sz. Patrona Hungariae lcscs. A 48. lcscs 1962-ig működött, a 49. lcscs. 1975-ig, a 49. lcscs pedig 1965-ig.

  • 1974-ben néhány nagylány kilépett a 39-es csapatból és létrejött a 68. sz. Árpádházi Szent Piroska lcscs , mely 1984-ig működött.

  • A 15. sz. Pannonia Sacra fiúcserkészcsapatot Máter Komássy Rafaelával mint első parancnsok a város déli részén működő fiúkat tömörítette. 1954-ben alakult. Az 1950-es években jött létre a 3. sz. Regnum Marianum vegyes csapat, mely kb. 1962-ben szűnt meg.

  • A 16. sz. Szent László cserkészcsapat Olivoson működött. 1964-ben alakult. Első parancsnoka Vass Dénes volt.

  • Az argentínai magyar cserkészet egyik igen fontos eseményére került sor 1975 május 1-jén, a II. Rákoczi Ferenc cserkészház alapkövének a letételével. Az avatás 1976. október 9-én volt. Négy csapatnak nyújtott otthont: a 12.sz. Kinizsi Pál és a 16.sz. Szent László csapatnak és a 39.sz. Magyar Nagyasszonya és a 68.sz. Árpádházi Szent Piroska leánycsapatnak.

  • 1986. márciusában a két északi fiúcserkészcsapat: a 12.sz. Kinizsi Pál és a 16-os sz. Szent László 18.sz. Bartók Béla névvel egyesült.

  • Jelenleg Argentínában két cserkészcsapat működik: a 39.sz. Magyarok Nagyasszonya lcscs, amely 2015-ben ünnepelte 60. évfordulóját, és a 18.sz. Bartók Béla fiúcserkészcsapat.


ifj. Benedek László összeállított szövege alapján

Sorakozó 1962 Plátanos Hungarian Archives

VK Tábor 1962 Előadás a kertben Hungarian Archives

Előadás a Buenos Aires-i öregcserkész munkaközösségnél P. Kővári Lajossal (Ubulbá). Festmény Teleki Pál arcképéről 1965

Előadás a Buenos Aires-i öregcserkész munkaközösségnél 1965 Hungarian Archives

100 éves a Magyar Cserkészet, 2010

A cserkészmozgalom alapjait Lord Robert Baden-Powell fektette le 1907-ben. Magyarországon 1910-ben indult és hamar elterjedt. Főcserkésze Teleki Pál volt. Alapelvei: Isten, Haza és Embertárs iránti szeretet és tisztelet megnyilvánulása.

A cserkészek kis csoportokban együtt töltik idejüket, közös élmények során koruknak megfelelő programok keretében. A módszernek alapeleme a természet és a szabadtéri programok szeretete. A leggyakoribb tevékenységek közé tartozik a táborozás, az erdei és vízi élet, a túrázás és a különféle sportok. Magyar cserkészmozgalom 1946 óta létezik a világ minden táján, Európától Dél-Afrikáig és Észak- és Dél-Amerikától Ausztráliáig. Akkor alakult meg a Külföldi Magyar Cserkészszövetség.

A dzsemborik nagy, országos vagy nemzetközi cserkésztalálkozók, amelyeken több ezer cserkész táborozik együtt egy-két hétig. A cserkész világdzsemborikat négy évente rendezik. Az első cserkész világtalálkozón a magyarok még nem vettek részt, de a következőkön olyan sikeresen szerepeltek, hogy 1933-ban Gödöllőn rendezhették meg a IV. Cserkész Világdzsemborit, 30.000 fiatal részvételével.

Ezeken a találkozókon játékok, cserkész-ügyességi vetélkedők és a találkozó témájának megfelelő más tevékenységek jelentik a program gerincét. Szintén fontos szerepet kap a közösségért és a társadalomért végzett szolgálat, valamint külön foglakozások keretében ismerik meg a cserkészek a világban felmerülő problémaköröket és az azokra adható megoldásokat is.

Idén a 100. évfordulót Fillmore-ban, a Sík Sándor Cserkészparkban ünnepli a Jubileumi Táborban majdnem 1000 cserkész, akik a világ minden tájáról, így Argentínából is, ott jöttek össze, hogy erről az alkalomról megemlékezzenek.

Cikkek rólunk

Argentínai Magyar Hírlap http://argentinaimagyarhirlap.blogspot.com/

A Külföldi Magyar Cserkészet története https://kmcssz.org/site/tortenetunk/

id. BENEDEK LÁSZLÓ EMLÉKÉRE (1936 – 1998) Benedek Zsuzsi AMH 2007