Szent István Otthon

SZAKMAI BESZÁMOLÓ egyedi támogatásokhoz

Földszinti víztároló

Földszinti víztároló

Magasban levő víztároló

Magasban levő víztároló

1) Rövid ismertetö: Az alapítás óta kb. 89 év telt el, számos felújítás vált szükségesé. Az Idősek Otthona komoly vízellátási problémáknak van kitéve. Gyakran vannak vízszolgáltatási szünetek vagy alacsony víznyomás. A fent említett felújításokra kaptuk először a BGA/8403/2019 támogatást, mely a tervezett munkálatok kb. felét fedezte és a következő évben a BGA/5629/4/2020 támogatást a teljes munkaterv kiegészítésére. Az első ütemben beiktattuk a felszíni víztárolót és kicseréltük a vízvezetékek egy részét.

Mielőtt a magasban levő tartályt kicseréltük volna, elkezdődött a Covid-19 pandémia és megállt a munka. A hatóságok által tiltva volt a külső munkások belépése az Idősek Otthona területére. Ezekből a nehézségekből kifolyólag, az intézmény belső karbantartási alkalmazottal, akinek volt belépési engedélye, folytattuk a munkát. Lassabb tempóban, kicseréltük a teljes vízvezeték rendszert és kicserélés helyett megjavítottuk a meglevő magasban levő víztárolót. Ez utóbbi döntés azért született mert a tartály kicseréléséhez több munkásra lett volna szükség, ami lehetetlenné vált a Covid járvány idején. Mivel csak egy munkás állt a rendelkezésünkre (őneki belépési engedélye volt), a tartály kicserélése helyett megjavítottuk a jelenlegit.

Ezt követően, a támogatás fel nem használt részét az Idősek Otthona egyéb sürgős szükségleteire fordítottuk. Felújítottuk a külső étkező-veranda tetejét és feltekerhető átlátszó oldalát, felújítottuk az emeleti elektromos rendszert. Ugyancsak, ebből fedeztük e munkálatokat kivitelező belépési engedéllyel rendelkező, belső alkalmazott bérét, 2020 márciustól 2021 júniusig. Jelenleg az Idősek Otthona folyamatosan működik.

szobák folyosója

Külső mosdó

Külső mosdó

Külső mosdó

Külső ebédlő

Külső ebédlő

2) konkrét tevékenységek: A beküldött projekt tervünk ennek a megoldását célozta, mely gyakorlatban a magasban levő tartály és a vízvezeték rendszer felújítása és egy felszínen levő víztároló beiktatásából állt.

3) támogatásban részesült szervezetek, személyek száma: Ahogy fent említettük, és az önkormányzati előírásoknak megfelelően is, 36 idős személy részére van férőhely. A bentlakók száma 33 és 36 között változik. Ez az idősek otthona már évtizedek óta majdnem mindig telt házzal működik és a másvilágra eltávozók és az újonnan beköltözők száma átlagosan hat évente. Általában mindig vannak idős emberek várólistán. Ugyancsak gyakori, hogy a közösségünkben levő idős személyek, akik valami baleset miatt mozgássérültek lesznek átmenetileg, egy vagy két hónapra költöznek be, amíg fel nem épülnek. A Buenos Aires-i magyar közösségben növekszik az idős emberek száma, akiknek vagy nincs senki hozzátartozójuk, vagy azok külföldre vándoroltak el az évek óta hanyatló gazdasági helyzet miatt, tipikusan az USA-ba vagy Európába, de akik az öregeket maguk mögött hagyták. Ezek közül vannak, akik az anyagiakat távolból is megfelelően teljesítik és vannak, akik nem. Természetesen, abból kifolyólag, hogy az idős emberek életkora egyre növekszik, gyakran 90 vagy 100 év fölé, de akik más részt már nem képesek magukat ellátni és állandó ápolónői felügyeletre van szükségük, sőt, sok esetben két ápolónőre van szükség egyszerre, gyakran a helybeli (Buenos Aires-i magyar közösség) családok is kénytelenek elhelyezni egy családtagjukat a Szent István idősek otthonába. Meg kell említeni, hogy mind ennek a háttere az, hogy a higiénia, az ellátás, a bánásmód és a koszt határozottan jó. Büszkén mondhatjuk, hogy úgy a bentlakók, mint a családtagok meg vannak elégedve.

4) kommunikációs terv: Hagyományosan, április utolsó szombatján van a minden évben kötelezően megtartott közgyűlés melynek folytán a resztvevők, bentlakók, családtagjaik, az Otthon vezető testülete és a Buenos Aires-i magyar közösség számos tagja jelen van és értesül a felújításokról és arról, hogy ezek a BGA támogatás jóvoltából valósultak meg. A közgyűlés folyamán sor kerül az évi beszámolóra, a mérleg magyarázatára a megbízott könyvelő által és az új vezetőség beiktatására. Hagyományosan, közgyűlés után egy grillen sütött ebéd várja a résztvevőket. Jelenleg, amióta elkezdődött a Covid pandémia, a fentemlített közgyűlés virtuálisan (zoom segítségével) lett megtartva.

A Támogatással kapcsolatos tartalom fel lesz téve három különböző, argentínai magyar közösségi elektronikus platformra: EMESE honlap, Szent István Idősek Otthona Facebook, AMISZ Facebook.

5) egyéb észrevételek: Az Idősek Otthonát 1932-ben alapították, az épület különböző felújításokra szorult. Jelenleg, az újabban szigorított Önkormányzati (és Buenos Aires megyei) követelményekből fakadóan, egy fizioterápiás termet kell létrehozni. Ennek a megvalósításához két ütem szükséges, az első az a terem megépítése az első emeleten a jelenlegi földszinti ebédlő felett és a második az a terem korszerű berendezése. Ennek a gyakorlati értelme az, hogy az időseket lehessen a házon belül rehabilitálni. Igy el lehet majd kerülni az idősek szállítását egy külső intézménybe, mely egyrészt költséges és másrészt nemegyszer káros lehet.


Buenos Aires 2022 év szeptember hó 26. nap Zöldi Márton, Alelnök