Bemutkozás

A cserkész tevékenység Argentínában, több mint 65 éves múltra tekint vissza. Magyarországon a betiltás, és a németországi újraindulás után, alig egy pár évvel, születtek itt az első csapatok. A legelső Délamerikában feljegyzett cserkészesemény, 1948 novemberében, a kivándorolt magyar férficserkészek összejövetele volt. Buenos Airesben a legelső csapatot 1950 április ban igazolta, az akkor már Északamerikában működő Külföldi Magyar Cserkészszövetség. A cserkészlányok még a kezdés nehéz éveiben, egy régi villamosból alakított otthonban működtek, a Buenos Aires-i magyarság összefogásával elkészült a II. Rákóczi Ferencről elnevezett cserkészház, a Hungária egyesület egyik 50 évre átengedett telkén. Ez azóta is otthont ad, a Buenos Aires-i magyar csapatoknak és a Regös néptáncegyüttesnek. Jelenleg két cserkészcsapat működik. A Magyarok Nagyasszonya leánycserkészcsapat és a Bartók Béla fiúcserkészcsapat.

Létszámuk, 72 aktív cserkész: 32 lány és 20 fiú. Ez a szám nagyon hasonlít a 15 évvel ezelőtti létszámhoz. Vannak bőven őrsvezetők, segédtisztek és cserkésztisztek és eddig sose volt gond néhány lelkes fiatal vezetőt találni, aki vezetni vállalja a csapatokat. A magyar cserkészek zöme ma már 3. generációs. Már szüleik is az emigrációban születtek vagy nőttek fel. Ezeknek nehezebb a magyar nyelv megtartása. De mert szüleik többsége cserkész volt, értik és magukévá teszik a cserkészet célkitűzéseit. A csapatok minden évben kivonulnak a Hősöknapi megemlékezésre Buenos Airesben ma már alig akad olyan magyarul beszélő fiatal, aki nem járna cserkészetre.

A toborzást a Zrínyi Ifjúsági Körrel karöltve végezzük, már olyan gyerekek felé is, akik nem beszélnek magyarul, ahhoz, hogy a nyelvet minimális fokon elsajátítva, cserkészetre is járhassanak. A külföldön, szétszóratásban élő magyar cserkész feladata kettős: becsülettel dolgozik az országért, amely befogadta vagy amelyben született, de éppen úgy szolgálja a magyarságot is, amelyhez kultúrája, családi és nemzeti hagyományai kötik. Ezért a világ egyetlen cserkészeteként négyes fogadalommal az Isten, haza és embertársak mellett a magyarság szolgálatát is vállalja.

Cserkészetünk lényegét alkotja a tíz cserkésztörvényben lefektetett ideálok szerinti életvitel, a szolgálat, az önfegyelem. Ez az a szellemi és erkölcsi többlet, amely egyedivé teszi mozgalmunkat és a változó világkörnyezetünkben is maradandó értéket jelentenek. Nevelési módszerünknek, cserkészies életmódunknak pedig tartozékai a szabadban élés, a természet ismerete és szeretete és a gyakorlati képességek, cserkészismeretek fejlesztése. Argentína földrajza számtalan helyet nyújt vadregényes táborokra. Nálunk könnyebben megy a cserkészéletben olyan fontos, szoros kapcsolat a természettel. Annak ellenére, hogy küzdünk a beolvadás ellen, két tényező súlyosbítja a kilátást: az egyik az, hogy m s vil grészektől eltérően, ide, Magyarországról semmi utánpótlás nem érkezik, és ami még rosszabb az, hogy az utóbbi években a nehéz anyagi körülmények miatt, több itt született cserkész, családostul költözött Magyarországra.

Argentínai magyar cserkészetünk Őrsvezetőképző tábor résztvevői, 2003 fennmaradásának egyetlen kiútja a kinyílás, és a komoly összedolgozás a Zrínyi Ifjúsági Körrel, hogy minél több gyerek sajátítsa el a magyar nyelvet annyira, hogy képes legyen magyar cserkészetre járni. Mi a Magyar Cserkészet? A cserkészet nem szórakoztató, hanem nevelési intézmény. A cserkészet célja egészséges testi, szellemi és jellembeli életfelfogás kialakítása keresztény-erkölcsi alapon. A jellemnevelésen kívül még célja a magyar öntudat fejlesztése is. A cserkészmunka lényege, a "Cserkésztörvények" alapján élni. A törvények nem tiltó jellegűek, hanem biztatják cserkészeinket a helyes magatartásra.

Vezetőink


II. Kerület, Argentína – Beszámoló (2019-2021)

Külföldi Magyar Cserkészszövetség, Lomniczy Mátyás - Argentínai Körzeti Parancsnok