célunk és feladatunk

A Zrínyi Ifjúsági Kör az Argentínában élő azon magyar vagy magyar származású személyek intézménye, akik a magyar nyelv és kultúra ápolásával és továbbadásával akarják a magyarságot szolgálni. Jelmondatunk, "Kiművelt emberfők által tenni nagy nemzetté a magyart" egy ifjúsági kör célkitűzéseként a XXI. században szinte "szélsőségesen" hangzik. Mégis a 70 éve működő Z.I.K. ehhez tartja magát. Sőt, ez sem elegendő. A "kiművelt emberfő", öntudat nélkül, nem teljes ember.

Tehát az öntudat növelésének szolgálatában áll. A kettő együtt (az ismeretek és az öntudat) teszi lehetővé, hogy sok ezer kilométerre Magyarországtól, a magyarság szeretetére neveljük a Zrínyi Ifjúsági Kör fiataljait.


A Kör célkitüzése

  • Magyar öntudatra, a magyarság szolgálatára és szerete­tére.

  • Aktív közreműködés a magyar társadalomban

  • "Kiművelt emberfők" által emelni a magyarság erejét.


A Kör feladata

  • A magyar nyelv, kultúra és szellemiség ápolása és átadása az ifjabb nemzedéknek, alkalmazkodva a kor és a szükségletek lehetőségeihez.

  • A tananyag tartalmas és egyben vonzó kínálata.

  • Argentína és az argentin értékek tisztelete és megbecsülése.

  • Tárgyilagos megismerkedés Magyarország jelenlegi helyzetével és az Argentínában élő magyar származású ifjúság összefogása.

  • A tagok támogatása tanulmányi, szakmai, munkalehetőségi és gazdagságilag.

  • Egyéb magyar érdekeltségű ifjúsági szervezetekkel a baráti kapcsolat megteremtése és együttműködés a közösen vallott eszmék szolgálatában, úgy itt Argentínában, mint Magyarorszá­gon és külföldön bárhol.

  • Magyarország és a magyarság megismertetése az argentin társadalommal.


Általános Foglalkoztatás (Jelen módszeren)

Óvoda, Junior és Senior csoportok: szombatonként 10:00-töl 13:15-ig (Szent László iskola)

A rendszeres összejövetelek a tanév alatt szombatonként (havi egy szombat kivételével) három órásak. Az órarend a cserkész foglalkoztatással összhangban készül. Cserkészet és Zrínyi Kör alátámasztják egymás munkáját. A tanárok, úgy mint a gyerekek önként járnak a Z.I.K.-be.

A 13 személyből álló tanári kar, melynek 95%-a Magyarországon kívül született, volt ZIK-diák, hajtóereje a magyarság és a gyerekek szeretete. Hivatásos pedagógusok irányításával, modern eszközök alkalmazá­sával (videó / hangszalag / saját és Hungária könyvtár) igyekszik a gyerekek számára érdekessé és vonzóvá varázsolni az órákat. Ugyanilyen céllal iktatunk be programunkba színdarabot, szavalóversenyt, koncertet.

Az általános tanterv útmutató a tanároknak, akik a különböző csoportok szükségeihez illeszkedve alkalmaz­zák.

A középiskolás fiatalok tanterve a Külföldi Magyar Cserkészszövetség magyarságismereti vizsgái anyagára központosul.

Pandémia 2020 Foglalkoztatás (Virtuális módszeren)

A 2020-as év egy különleges év volt, mivel hogy a Covid19 pandémia miatt, kénytelen volt a ZIK átállni a virtuális foglalkozásra.
Óvoda: szombatonként 10 -10:45-ig. Junior és Senior csoportok: szombatonként 11-töl 14:30-ig. A rendszeres összejövetelek a tanév alatt szombatonként (havi egy szombat kivételével) kettő vagy egy órásak, korosztálytól függően.

Az általános tanterv útmutató a tanároknak, akik a különböző csoportok szükségeihez illeszkedve alkalmazzák. Kisebbeknél játékos formában tanulják a helyesírást, gyakorolják a magyar beszédet.

A középiskolás fiatalok tanterve a Külföldi Magyar Cserkészszövetség magyarságismereti vizsgái anyagára központosul. Így a magyar helyesírás és olvasáson felül, magyar történelmet földrajzot és irodalmat is tanulnak. Van egy olyan csoport, mely a magyart mint idegennyelv tanulja, kezdő, ill. haladó szinten. Nagy előnye a virtuális tanításnak, hogy be lehet vonni, távol élő diákokat. Így, olyan diák is részt vehetett a rendszeres ZIK órákon, aki Córdobában, Barilocheben, Montevideóban, Neuquenben lakik. A tanárok, úgy mint a gyerekek önként vesznek részt a ZIK foglalkozásokon

A 9 személyből álló tanári kar, melynek 95%-a Magyarországon kívül született, volt ZIK-diák, hajtóereje a magyarság és a gyerekek szeretete.