2020-as évi jelentés

Az EMESE Vezetősége, betartva az intézmény alapszabály rendelkezését, a 2021. március 31-én véget ért évről jelentést nyújt be. Az intézmény anyagi működése világosan tükröződik az évi mérlegben, valamint a leltárban szereplő adatokban.

Bevezetés: Az EMESE Kulturális Egyesület célja a Buenos Airesben működő magyar származású ifjúsági intézmények erkölcsi és anyagi támogatása, tevékenységük fejlesztése. Az elmúlt év mindenki számára kihívást jelentett, mert a programokat a váratlan Covid19-pandémiához kellett igazítani. Az előre elkészített terveket a kijárási korlátozás miatt egyre inkább el kellett halasztani. Büszkén és nagy megelégedéssel mondhatjuk, hogy a vezetők új eszközöket kerestek, leleményességet, jóindulatot gyakoroltak, és képesek voltak a legjobb módon célkitűzéseik elérésére törekedni.

Cserkészcsapatok: A Magyarok Nagyasszonya leánycserkészcsapat és a Bartók Béla fiúcserkész csapat az összejövetelek nagy részét internetes platformokon tartotta. Néha minden raj vagy csapat önállóan, néha közösen szervezték meg a programokat. A kéthetenti találkozókon, bőven volt játék, népdalozás és kézügyesség. Húsvétra például, az eddigi tojásfestést sütemények készítésével helyettesítették. Egy másik alkalommal nevesetes történelmi- vagy sport személyiségek jelmezébe öltözve mutatkoztak a képernyőn. Az év közepén egy tábortüzet szerveztek, amely a technikának köszönhetően (amelyet jól kezelnek és kihasználnak) egy nagyon kedves "találkozóként" szolgált az Argentínában távol lakó és a délamerikai országok különböző városaiban szétszórt vezetőkkel és cserkészekkel. Az év végére, amikor a protokollok lehetővé tették, kerékpártúrát szerveztek. Decemberben, a hagyományos Hungária Egyesület karácsonyi vásárján a cserkészek átvették a grillezést, limonádét és süteményeket adtak el, amit az év alatti virtuális találkozókon tanultak. Óriási eredmény volt, hogy a nyári táborokat, a csapatok egész évi álma, sikerült megszervezni. Hála a KÖRS következetes és fáradthatatlan munkájának január első felében, Veronica-ban, Buenos Aires-ben levő német közösség területén, a megkövetelt egészségügyi protokoll betartásával, sikerült megvalósítani. A 72 résztvevőt Lomniczy Mátyás, Haller Ines és Collía Niki vezetésével, 3 altáborra osztották: kiscserkész-vezetőképző, nyári-cserkésztábor és családi-tábor. A logisztikai részt a KÖRS 7 tagja intézte. Egy építő és felejthetetlen élményt jelentett minden résztvevő számára.

Zrínyi Ifjúsági Kör: A Kör, Zaha Alexandra igazgatóságával, meg tudta találni az eszközöket, amelyek segítségével továbbra is taníthatott és terjesztette a magyar nyelvet és kultúrát a gyermekeknek és fiataloknak, akik az Európából ide érkezők unokáinak és dédunokáinak generációját teszik ki. A tanév során, kizárólag a Zoom és a Google Classroom platformokat kihasználva, nem csak a korábbi évek diákjait tanították, hanem olyan gyermekeket és fiatalokat is bekötöttek, akik földrajzi okokból eddig nem tudtak részt venni az órákon (Córdoba, Montevideo stb.). Csodálatra méltó nagy erőfeszítést jelentett a tanári kar részéről, mert meg kellett tanulniuk és alkalmazkodniuk kellett az új technológiákhoz. Heti továbbképzőket tartottak. Az összes nehézség ellenére mindenki a legjobbat hozta ki magából, úgy tanárok, mint diákok és szülők, akik egész évben otthonukból segítettek és támogattak. A program nagyon változatos volt: az órák mellett rajzpályázatok, szavalások, mesemondás, levelek is készültek arról, például, hogy 50 év múlva mit üzenjenek a leendő diákokkal.
A Kör részt vett a magyarországi ösztöndíjasok által szervezett nemzeti ünnepek megemlékezésein is, melyben Latinamerika különböző csoportjai is szerepeltek. Augusztusban egy csoport tanár részt vett a győri diaszpórában magyar nyelvet tanító pedagógusok virtuális továbbképzésén. Novemberben, az évzárón minden családnak lehetősége volt bemutatkozni, különösen érdekes és furcsa tény, mert az év folyamán soha nem volt lehetőség személyes találkozóra. Szintén novemberben irodalmi találkozót tartottak a januárban elhunyt Lomniczy József emlékére,
aki éveken át a Kör egyik oszlopos tagja volt. Ez a találkozó is virtuális volt, ami előnyt jelentett, abból a szempontból, hogy lehetőséget adott feleleveníteni Európában és Amerikában lakó ZIK-tagok találkozását. Hálát illeti a magyar kormányt, hogy ebben a ciklusban is számíthattunk a Körösi Program ösztöndíjasaival, akik minden tevékenységben részt vettek és jelentösen segítettek: Vágási Anna, Knapecz Kata és Tóth András. Februárban három végzős ZIK-diák utazott Magyarországra, hogy részt vegyen a Balassi Intézet egy éves magyarságismereti tanfolyamán.
Novemberben, az évzáró keretein belül hivatalossá vált a ZIK vezetőinek cseréje. Fóthy Csilla vette át a Kör vezetését, Benedek Zsuzsi és Honfi Júlia közvetlen közreműködésével. Külön köszönetet mondtak Zaha Alexandrának, Beis Anninak és Gorondi Juditnak a több évtizedeken át végzett elkötelezett munkájukért. Büszkeség, hogy egy fiatalabb generáció, amely gyermekkorában a Körben tanult, felkészültséggel és lelkesedéssel, felelősséget vállal, hogy a ZIK továbbra is éljen.

Regös Néptáncegyüttes: A Regös és Tilinkó csoportok (gyermektagozat) nagy tervekkel kezdték a 2020-as évet. Az előző évben szervezett néptánctalálkozó, melynek keretében megünnepelték a 60. évfordulót, sok új tagot hozott a csoportba. Nagy segítség volt ebben, hogy a magyar kormány kiváló ösztöndíjasokat küldött: Knapecz Katát és Tóth Andrást, akikkel március elején elindult a néptánc program. De csak három-négy találkozót sikerült megtartani, amikor kitört a világjárvány, és ettöl kezdve már csak az otthonokból, online folytak a táncpróbák.

Eleinte nagy lelkesedés volt a módszerrel, melyben a zenére táncoltak és koreográfiakat állítottak össze. Egyébb programokat is készítettek: a lányok húsvétra tojásokat díszítettek, a Népviselet Napjára pedig mindenki felvette kedvenc népviseletét. Felkészültek a Délamerikai Néptánctalálkozóra, részt vettek a közösségi megemlékezéseken, elméleti órákat tartottak, melyekre a szokásos időszakokban kevés hely maradt. Idén a brazíliai néptánccsoportok szervezték a találkozót, amelyet szintén online tartottak. Minden csoport megosztott korábbi találkozások egy-egy emlékét, örömmel köszöntötték egymást, és a Körösi Program előző évek tanárai üdvözleteit küldték. Nem maradt el a hagyományos finálé sem, amit minden résztvevő nagy lelkesedéssel táncolt el. A ZIK-ben az egész év folyamán ritmikát és tánclépéseket gyakoroltak. Július és augusztus hónapokban sikerült a próbaterem padlóját felújítani. Mint eddig minden évben, a regösök idén is részt vettek a Hungária által szervezett karácsonyi vásáron, azzal a különbséggel, hogy nem tartottak táncbemutatót.


Az Emese Egyesület meg van arról győződve, hogy továbbra is teljes mértékben teljesítenie kell a kitűzött célokat: keresztény szellemben a magyar hagyományokat és kultúrát terjeszteni és az ifjúsággal foglalkozó intézményeket támogatni, minden körülménben.

Lindqvist Pia, elnök Gorondiné Meleg Judit, titkár


Memoria 2019-2020

Memoria 2018-2019

Memoria 2017-2018

Memoria 2016-2017